1. GAPS vstupné vyšetrenie + zostavenie GAPS terapeutického protokolu: 100 EUR
Cena zahrňuje vstupné vyšetrenie, konzultáciu vstupného dotazníku a následného spracovania správy s odporúčaním a zostavením terapeutického protokolu. 90-120 minút

2. Ďalšia nadväzujúca konzultácia: 60 min / 40 EUR
Jednorazové poradenstvo pre tých, ktorí si sami implementujú terapeutický protokol GAPS alebo potrebujú pomôcť s riešením symptómov.
Konzultácia nezahŕňa zostavenie GAPS nutričného protokolu ani zostavenie výživových doplnkov.

3. GAPS vstupné vyšetrenie + GAPS nutričné poradenstvo po dobu 2 mesiacov: 290 EUR
Nakoľko si Gaps terapeutický protokol vyžaduje intenzívnu spoluprácu, pripravili sme pre Vás 2 mesačný program, počas ktorého budete v starostlivosti Gaps terapeuta.
Najskôr absolvujete vstupné vyšetrenie, ktoré zahŕňa krvné vyšetrenie + konzultáciu, vypracujeme si s Vami časovú os s ktorou budeme pracovať, vypočujeme si Vaše príbehy a zohľadníme vaše aktuálne výsledky z krvného testu a individuálne potreby.
Následne Vám vypracujeme správu s terapeutickým postupom (súčasťou sú Gaps recepty, Gaps základy varenia, Gaps výživové doplnky)
Počas týchto dvoch mesiacov si raz týždenne emailom/telefonicky dáme konzultáciu pre riešenie aktuálnych problémov, symptómov.
Po dvoch mesiacoch nasleduje osobná kontrola, pre zohľadnenie aktuálneho zdravotného stavu a krvného vyšetrenia.
GAPS BALÍČEK ZAHŔŇA:
• Vstupné vyšetrenie 120-150 minút
• Konzultácia raz týždenne 60 minút
• Výstupná kontrola 60 minút

4. Vstupné vyšetrenie kvapky krvi so Skenar terapiou: 2,5 hod / 100 EUR
Vyšetrenie zahŕňa:
• Analýza živej kvapky krvi
• Výstupná správa-fotografie
• Skenar terapia 60-90 minút
• Zostavenie terapeutického plánu a výživových doplnkov.
• Plán detoxikácie

5. Samotná Skenar terapia: 60-90 min / 60 EUR

6. Analýza živej kvapky krvi:
Vstupné vyšetrenie: 49 EUR / kontrola: 35 EUR
• Vypracovanie písomnej správy, výsledky analýzy, fotky z vyšetrenia, odporúčania, detoxikačný plán

PRIPRAVUJEME PRE VÁS:
• Gaps kniha + webináre

Chcete sa nás niečo opýtať, prípadne sa objednať? Neváhajte nás kontaktovať!