Ihneď na začiatok je potrebné si uvedomiť, že príroda nepracuje veľmi rýchlo, a preto, keď očakávate okamžité výsledky, tak ste na zlej ceste a naša práca je zbytočná.
Človek môže ochorieť neskutočne rýchlo, ale na vyliečenie prírodnou cestou, žiaľ, potrebuje viac času.

Preto pri liečbe porúch: AUTIZMUS, ADHD/ADD, DYSLEXIA, DYSPRAXIA, SCHIZOFRÉNIA, DEPRESIA, MANIODEPRESÍVNA PSYCHÓZA, ktoré spadajú do syndrómu GAPS, je potrebné, aby si rodič alebo vychovávateľ takéhoto dieťaťa uvedomil, že sa musia pripraviť na minimálne dva roky tvrdej práce, u niektorých pacientov ešte dlhšie.
Cieľom liečby je detoxikovať organizmus pacienta, odstrániť z jeho mozgu toxickú hmlu a umožniť jeho správny rozvoj a fungovanie.

Na dosiahnutie tohto výsledku je potrebné si však uvedomiť dve základné veci, a to, že ako prvé musíme očistiť a vyliečiť tráviacu sústavu, aby prestala byť hlavným zdrojom toxicity, a stala sa zdrojom výživy tak, ako to má byť.

Následne musíme odstrániť toxicitu, uskladnenú v rôznych tkanivách pacientovho tela. Tieto dva ciele sa môžu dosiahnuť nastavením GAPS nutričným protokolom, pričom ho podporíme pravidelnou Skenar terapiou.

Finálnym krokom bude nastavenie správnej výchovy dieťaťa, pretože tak ako aj učitelia, aj rodičia dosvedčujú, že deti postupujú vo svojich výchovných a učebných programoch oveľa rýchlejšie, keď sa u nich uplatní GAPS nutričný protokol a Skenar-terapia.

Viac o jednotlivých terapiách v službách.

Kontaktujte nás

Čo je autizmus a aké sú príčiny jeho vzniku?
Autizmus je neurovývinová porucha charakterizovaná kvalitatívne narušenou sociálnou interakciou, komunikáciou, obmedzeným stereotypným správaním a záujmami. Má sa tiež za to, že ide o autoimúnne ochorenie.
Keďže autizmus predstavuje heterogénnu skupinu vývinových porúch s veľkou variabilitou v prejavoch, je správnejšie hovoriť̌ o poruchách autistického spektra (PAS).

Pred pätnástimi rokmi bol v západných krajinách výskyt autizmu v priemere jedno dieťa z 10 000. Teraz, podľa Ministerstva zdravotníctva Spojeného kráľovstva, 1 zo 166 detí vo Veľkej Británii má diagnostikovaný autizmus. Podľa amerického Centra pre kontrolu chorôb (CDC) je dnes diagnostikovaných približne 1 zo 150 amerických detí. Podobné čísla uvádza aj nadácia Autism Canada Foundation. Fínska štúdia publikovaná v European Journal of Child and Adolescent Psychiatry (2001, zväzok 9) uvádza mieru výskytu 1 dieťa zo 483 diagnostikovaných autistov vo Fínsku. Vo Švédsku bola hlásená miera 1 dieťaťa zo 141. Podobné čísla prichádzajú z Ruska a Ďalekého východu. Svetom sa šíri nezameniteľná epidémia autizmu, ktorá sa nedá vysvetliť genetikou ani lepšou diagnózou.

Aká je spojitosť medzi detskými poruchami?
Deti diagnostikované s poruchami akými sú: Autizmus, ADHD/ ADD, Dyslexia, Dyspraxia, Depresia, Schizofrénia, majú niečo spoločné, a to problémy s trávením, pričom sa v tejto súvislosti hovorí o takzvanom syndróme deravého čreva. Máme za to, že neschopnosť zužitkovať z potravy výživné látky spôsobuje tiež nesprávne fungovanie, respektíve „nefungovanie“ imunitného systému a má tiež na svedomí, že organizmus dieťaťa sa nevie zbaviť ťažkých kovov či iných toxínov prirodzeným spôsobom, ako je to u zdravého človeka. Špecifikom všetkých detí, s ktorými sme prišli do kontaktu, bola tiež extrémna vyberavosť v jedlách, respektíve neprekonateľný „stereotyp“.

Špecifikum je tiež v tom, že sa až štyrikrát častejšie vyskytuje u osôb mužského pohlavia. To dáva priestor pre teórie naznačujúce súvislosť autizmu s účinkom testosterónu. Aj táto súvislosť je dnes v centre záujmu mnohých vedcov vo svete.

Treba spomenúť aj skutočnosť, že u autistov sa pozorovali zmeny v hladinách neurotransmiterov (chemické látky uvoľňované z nervového zakončenia na synapsii, ktoré umožňujú ďalšie šírenie podráždenia alebo vyvolanie určitej reakcie) GABA – kyselina gama-amino-maslová. Je to inhibičný (tlmiaci) mediátor v centrálnom nervovom systéme a u autistov sa pozorovali jeho znížené hladiny. Vedci sa zhodujú, že táto nedostatočnosť by mohla byť príčinou nadmernej vzrušivosti a zmyslovej „hypercitlivosti“ autistov.

Na základe klinických skúseností a štatistík veríme, že zavedením GAPS nutričného protokolu, ktorý zahŕňa diétu a výživové doplnky ako aj Skenar terapiou sa nám podarí priviesť dieťa k „normálu“ a začleniť ho medzi svojich „zdravých rovesníkov“.

„Na ceste k úspechu vždy prechádzaš zlyhaniami.“ – Mickey Rooney
Ak sa vyhýbaš zlyhaniu, vyhýbaš sa i úspechu. Neboj sa zlyhať a buď obklopený ľuďmi, ktorí podporia tvoj návrat. Neúspech je prirodzenou súčasťou cesty za úspechom.

SKENAR terapia

je nový sľubný smer v medicíne, ktorý považuje človeka za jeden bioenergetický systém. V súčasnosti sa intenzívne rozvíja po celom svete a mení stereotypy, ktoré sa vyvinuli v súčasnej medicíne.

Zistiť viac